comarch erp bialetlo       Zamów Comarch ERP Optima w modelu usługowym    Zamów Comarch ERP e-Sklep    Pobierz demo Comarch ERP Optima, najlepszy program dla firm, łatwy w obsłudze i zgodny z przepisami     Wdrażamy Cormach ERP

WDROŻENIE SYSTEMU SAGE

sage_partner.jpgProponujemy, aby wdrożenie systemu SAGE oraz całego procesu informatyzacji rozpoczynało się analizą przedwdrożeniową. Jest ona wykonywana jeszcze przed zakupem oprogramowania. Polega ona na wspólnej pracy z Klientem w celu określenia założeń do wdrożenia. Jej celem jest przedstawienie założeń oraz opracowanie procedury wdrożenia programów linii SAGE, a następnie przygotowanie projektu wdrożenia i ostatecznej wersji oferty wdrożeniowej.


Analiza Przedwdrożeniowa:

To głównie prace analityczne mające na celu określenie indywidualnego zakresu i harmonogramu wdrożenia systemu SAGE, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta, a w tym:

 • opracowanie rozwiązań dotyczących zagadnień organizacji pracy,
 • opisanie procesu obiegu dokumentów,
 • określenie systemu informowania kierownictwa,
  informacji ekonomiczno-finansowej i rachunkowości
 • określenie wyglądu poszczególnych aplikacji
  i ich dodatkowej funkcjonalności.
 • Analiza: wymagań, procesów biznesowych,
  potrzeb informacyjnych zarządu i kierownictwa firmy,
 • badanie struktury informatycznej oraz wskaźników
  ekonomicznych przedsiębiorstwa.
 • Audyt informatyczny, którego celem jest m.in. zabezpieczenie terminowości zakończenia projektu, zapewnienie przeprowadzenia projektu w ramach ustalonego w umowie budżetu, zabezpieczenie przed zaburzeniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa podczas wdrożenia oraz zapewnienie osiągnięcia przez przedsiębiorstwo konkretnych korzyści o charakterze ekonomiczno-funkcjonalnym.
 • Opracowanie szczegółowego modelu przedsiębiorstwa wraz
  z pełną listą wymagań Użytkownika.
 • Budowa harmonogramu wdrożeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 
 
Instalacja Systemów:
Instalacja:
serwera SQL, IIS (W niektórych programach), programów na terminalach użytkowników,
założenie:
bazy firmy, użytkownika typu Administrator, przykładowych użytkowników systemu,
przeszkolenie:
administratora firmy z wykonywania kopii programu oraz zakładania kolejnych
użytkowników i nadawania im uprawnień.

 

 

Szkolenia pracowników:
Mają one na celu zapoznanie pracowników z działaniem i funkcjonalnością nowych systemów informatycznych. Są prowadzone w grupach tematycznych. Czas szkolenia to min. 16 godzin.

 

Przeniesienie danych
Dotyczy przeniesienia danych z obecnie używanego w firmie oprogramowania do programów Systemu SAGE forte. Jeżeli pliki będą przygotowane według wzorów WWW.SAGE.COM.PL , przeniesienia danych można dokonać w ciągu 1 dnia roboczego pracy u Klienta. W wypadku nie dostarczenia plików w formie zalecanej przez WWW.SAGE.COM.PL, przeniesienie danych będzie wyceniane indywidualnie po dostarczeniu oryginalnych plików do przeniesienia.

 

Wdrożenie systemów
Polega na wspólnej z Klientem parametryzacji systemów i określeniu sposobu jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Czas trwania jest zależny od wielu czynników i wynosi od 14 dni do trzech miesięcy.

 

Odbiory systemów
To etapy kontrolne wdrożenia oznaczające wykonanie wszystkich prac zaplanowanych w harmonogramie wdrożenia ustalonym podczas analizy przedwdrożeniowej dla pojedynczego programu, np. SAGE Finanse i Księgowość.

 

Odbiór wdrożenia
To ostatni etap kontrolny wdrożenia oznaczający wykonanie wszystkich prac zaplanowanych w harmonogramie wdrożenia we wszystkich zakupionych programach i oznacza całkowite zakończenie prac zawartych w harmonogramie.

 

Opieka Powdrożeniowa
Proces wdrożenia jest bardzo ważnym, ale dopiero początkowym etapem użytkowania oprogramowania w firmie. Sukces wdrożenia jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju firmy. Każda firma jest żywym organizmem, w którym zachodzą ciągłe zmiany, dlatego też rozwiązania przyjęte podczas wdrożenia oprogramowania z czasem stają się nieaktualne - przestarzałe lub niedopasowane do zwiększających się potrzeb firmy. W związku z tym oferujemy Umowę outsourcingową.

 

Analiza pokrycia funkcjonalnością
Zadowolenie z użytkowanego oprogramowania może być jedną z decydujących przyczyn rozwoju firmy. Dlatego też proponujemy wykonanie Analizy pokrycia funkcjonalnością oprogramowania głównych procesów zachodzących w firmie. Analiza ta pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie strategiczne procesy zachodzące w firmie są odpowiednio wspomagane przez narzędzia informatyczne. W wypadku stwierdzenia braku takiego wspomagania, analiza pozwoli zaproponować odpowiednie rozwiązanie w tym zakresie. Analizę pokrycia funkcjonalnością najlepiej jest wykonać w okresie pół roku po wdrożeniu.


W przypadku Państwa zainteresowania systemem SAGE z naszym wdrożeniem prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 447247530 lub poprzez e-mail: FORMULARZ


comarch erp bialetlo       Zamów Comarch ERP Optima w modelu usługowym    Zamów Comarch ERP e-Sklep    Pobierz demo Comarch ERP Optima, najlepszy program dla firm, łatwy w obsłudze i zgodny z przepisami     Wdrażamy Cormach ERP